------------------------ Politica de confidentialitate - Clinica ORL Sarafoleanu ------------------------

 

Clinica ORL Sarafoleanu

Nota de informare privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

Conform Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Clinica ORL Sarafoleanu are obligatia de a respecta drepturile la confidentialitate ale persoanelor care isi incredinteaza clinicii datele cu caracter personal.

Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal – orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, numita si persoana vizata; persoana fizica identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrareorice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere, diseminarea ori punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea ori distrugerea.

Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date este Clinica ORL Sarafoleanu cu sediul in Bucuresti, Str. Lt. Av. Iuliu Tetrat Nr. 1, cod postal 011911.

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa magdas@gmail.com sau la telefon 0722. 324. 068.

Datele cu caracter personal colectate

Datele cu caracter personal prelucrate in clinica noastra sunt colectate direct de la dumneavoastra sau rezultate in urma serviciilor medicale prestate pentru dumneavoastra.

Astfel, categoriile de date cu caracter personal sensibile sunt datele referitoare la diagnostic, analize, tratament, recomandari medicale,

Categoriile de date cu caracter personal sunt: nume, prenume, data nasterii, varsta, sex, CNP, datele din cartea dumneavoastra de identitate ( cum ar fi adresa de domiciliu),  numar de telefon mobil, adresa de email.

Informatiile necesare in vederea programarilor online si colectate in mod voluntar de la dumneavoastra prin intermediul formularului online sunt: numele, prenumele, data nasterii, adresa de e-mail, numarul de telefon si comentariile dvs referitoare la motivul programarii.

Daca nu ati implinit inca 16 ani, veti avea nevoie de acordul parintilor/ tutorelui / reprezentantului legal pentru a ne trimite datele cu caracter personal enumerate mai sus in vederea programarii.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate de catre Clinica ORL Sarafoleanu, nu vor fi folosite in scopuri de marketing sau alte scopuri, ci numai pentru a raspunde solicitarii dumneavoastra sau de a va programa la serviciile noastre medicale, in scopul realizarii obiectivelor legitime ale clinicii si ale pacientilor.

Nu colectam informatii despre browser si despre modulele cookie cand navigati pe website-ul clinicii si nu partajam datele pe care ni le furnizati unor terte parti.

Nu folosim datele pe care ni le transmiteti prin intermediul formular-ului online de programari sau prin mesajele e-mail pentru a va trimite materiale publicitare.

 Temeiul pe baza caruia prelucram datele dumneavoastra

Datele dumneavoastra cu caracter personal se prelucreaza in clinica noastra pe baza unui temei legal, pentru indeplinirea obligatiilor legale in ceea ce priveste arhivarea sau comunicarea unor autoritati publice la cerere. De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastra  sensibile cu caracter personal se efectueaza in vederea stabilirii unui diagnostic medical si al unui tratament corespunzator.

 Drepturile dumneavoastra

            In conformitate cu Regulamentul nr. 679 / 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aveti urmatoarele drepturi:

  • Accesul la datele cu caracter personal – se poate obtine o copie a datelor cu caracter personal cu toate informatiile detinute de catre clinica despre persoana vizata
  • Rectificarea datelor cu caracter personal – in cazul in care datele pe care clinica le detine nu sunt corecte
  • De a retrage consimtamantul in orice moment, in cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal se face pe baza de consimtamant
  • Stergerea datelor cu caracter personal ( “dreptul de a fi uitat”) – se aplica in anumite situatii care nu contravin altor legi
  • Restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal – caz in care stocarea datelor cu caracter personal se va face in continuare, dar nu se vor mai prelucra
  • De a depune o plangere la autoritatea de supraveghere in cazul in care nu sunteti multumiti de felul in care gestionam datele dumneavoastra cu caracter personal
  • De a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal – cu exceptia cazului in care exista motive legitime intemeiate
  • Portabilitatea datelor – datele personale prelucrate se pot furniza intr-un format care sa va permita transferul lor in alta organizatie.

Protejarea datelor cu caracter personal

            Clinica ORL Sarafoleanu se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal care ne sunt puse la dispozitie, pentru a le proteja impotriva accesului neautorizat si de a preveni prelucrarea, dezvaluirea, distrugerea, pierderea, modificarea si deteriorarea accidentala a acestora.

Ne obligam sa respectam confidentialitatea asupra datelor pe timpul pastrarii in clinica noastra.

Angajatii nostri, cat si medicii colaboratori sunt obligati prin lege si prin contractul incheiat cu clinica noastra, sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Angajatii nostri sunt instruiti permanent cu privire la legislatia in domeniu si politici de protejare a datelor cu caracter personal.

Pastram datele cu caracter personal atat timp cat sunt necesare in scopuri legale si nu vor fi folosite in scopuri comerciale.

Nu se folosesc datele dumneavoastra pentru procese decizionale automatizate sau pentru crearea de profiluri.

Data: 15.05.2018